Přehled vydaných startovních čísel:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,33,34,35,40,41,44,45,49,50,52,54,55,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,88,89,93,99,100,101,102,103,110,111,113,119,121,122,128,130,131,133,147,149,150,152,171,173,175,200,